Contact details

Tap Tap Stories is de verwerkingsverantwoordelijke en wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt.

Onze contactgegevens:

Tap Tap Stories
Adress: Rijnsburgerweg 43, 2341AA Oegstgeest
Kamer van Koophandel Nr.: 88865428
Mail: [email protected]
Website: www.taptapstories.com

Data verantwoordelijkheid

Wij verwerken persoonsgegevens en hebben daarom dit privacybeleid opgesteld waarin staat hoe wij uw gegevens verwerken. Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, beoordelen wij continu hoe groot het risico is dat onze gegevensverwerking uw fundamentele rechten aantast. We zijn ons in het bijzonder bewust van het risico dat u wordt blootgesteld aan discriminatie of identiteitsdiefstal, of financiële verliezen, reputatieschade of vertrouwelijkheid van gegevens lijdt. In het geval dat de beslissingen die we moeten nemen afhangen van het feit of we gevoelige persoonsgegevens, biometrische informatie of strafbladinformatie over u kunnen verwerken, zullen we een analyse uitvoeren van de implicaties van de gegevensverwerking voor uw privacy. De effectbeoordeling wordt uitgevoerd voordat we beginnen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij zorgen voor een eerlijke en transparante gegevensverwerking

Wanneer wij u vragen om uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen, laten wij u weten welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel. U ontvangt hierover informatie op het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld. We verzamelen geen informatie van andere partijen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken gegevens over u om onze service te verbeteren en de kwaliteit van onze producten en diensten en in ons contact met u te waarborgen.

De gegevens die we gebruiken omvatten:

 • - Gewone persoonsgegevens. Gebruikt om uw bestelling te bezorgen.
 • - Gevoelige data. Gebruikt om de producten te personaliseren.
 • - Gegevens over interesses en gewoonten. Wordt gebruikt om relevante en interessante inhoud weer te geven.
 • - Verkeersgegevens over internetgebruik. Wordt gebruikt om te leren van onze bezoekers en hoe zij onze website gebruiken.
 • - Transactie data. Wordt gebruikt om uw bestelling af te handelen.
 • - Unieke IP-nummers op netwerkapparaten. Wordt gebruikt om misbruik en illegaal gedrag te voorkomen en te bestrijden.
 • - Wij verzamelen geen andere gegevens.

We verzamelen en bewaren uw gegevens voor bepaalde doeleinden of andere rechtmatige zakelijke doeleinden.

Het gebeurt wanneer we het volgende moeten doen:

 • - Het verwerken van uw aankoop en levering van onze service.
 • - Vervulling van uw verzoek om producten of diensten.
 • - Verbetering van onze producten en diensten.
 • - MHet beheren van uw relatie met ons.
 • - Naleving van wettelijke vereisten.

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten gebruiken dan waarvoor ze zijn verzameld. Tenzij u met een dergelijk nieuw gebruik hebt ingestemd, zullen wij onderzoeken of het oorspronkelijke doel van het verzamelen van uw gegevens verenigbaar is met het nieuwe doel. We houden bijvoorbeeld rekening met de bronnen waar uw gegevens vandaan komen en of het algemene of gevoelige informatie is die we moeten gebruiken. Ook beoordelen we of het gebruik van uw gegevens voor het nieuwe doel een negatieve invloed heeft op uw vrijheid van handelen.

Wij verwerken alleen relevante persoonsgegevens

We verwerken alleen gegevens over u die relevant en voldoende zijn voor de hierboven gedefinieerde doeleinden. Het doel is cruciaal voor het type gegevens over u dat voor ons relevant is. Hetzelfde geldt voor de omvang van de persoonsgegevens die wij gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld niet meer gegevens dan we nodig hebben voor het specifieke doel.

Voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, onderzoeken wij of het voor ons mogelijk is om de hoeveelheid gegevens over u te minimaliseren. We onderzoeken ook of sommige van de gegevenstypen die we gebruiken, in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm kunnen worden gebruikt. Dat kunnen we doen als het geen nadelige invloed heeft op onze verplichtingen of de dienst of service die we u bieden.

Wij verwerken alleen noodzakelijke persoonsgegevens

We verwerken alleen gegevens over u die relevant en voldoende zijn voor de hierboven gedefinieerde doeleinden. Het doel is cruciaal voor het type gegevens over u dat voor ons relevant is. Hetzelfde geldt voor de omvang van de persoonsgegevens die wij gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld niet meer gegevens dan we nodig hebben voor het specifieke doel.

Voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, onderzoeken wij of het voor ons mogelijk is om de hoeveelheid gegevens over u te minimaliseren. We onderzoeken ook of sommige van de gegevenstypen die we gebruiken, in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm kunnen worden gebruikt. Dat kunnen we doen als het geen nadelige invloed heeft op onze verplichtingen of de dienst of service die we u bieden.

Wij verwerken alleen noodzakelijke persoonsgegevens

We verzamelen, verwerken en bewaren alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om ons aangegeven doel te bereiken. Daarnaast kan bij wet worden bepaald welk type gegevens voor onze bedrijfsvoering moeten worden verzameld en opgeslagen. Het type en de omvang van de persoonsgegevens die we verwerken, kan ook nodig zijn om te voldoen aan een contract of een andere wettelijke verplichting.

We willen ervoor zorgen dat we alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor elk van onze specifieke doeleinden. Daarom is het ingebed in onze IT-systemen dat alleen de hoeveelheid gegevens wordt verzameld die nodig is. Ook wordt er automatisch voor gezorgd dat de omvang van de behandeling niet onnodig groot is en de bewaartijd niet te lang.

Om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, maken we ook gebruik van oplossingen die er automatisch voor zorgen dat gegevens alleen beschikbaar zijn voor relevante medewerkers. Er is ook bescherming ingebed tegen een onbeperkt aantal mensen die toegang hebben tot gegevens.

Wij controleren en actualiseren uw persoonsgegevens

We controleren of de persoonsgegevens die we van u verwerken niet onjuist of misleidend zijn. We zorgen er ook voor dat uw persoonlijke gegevens voortdurend worden bijgewerkt.

Aangezien onze dienstverlening afhankelijk is van de juistheid en actualiteit van uw gegevens, vragen wij u ons op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in uw gegevens.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden gecontroleerd en bijgewerkt, volgen wij interne regels en procedures voor de controle en de verspreiding van uw persoonlijke gegevens.

We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn.

We verwijderen uw persoonlijke gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel dat de reden was voor onze verzameling, verwerking en opslag van uw gegevens. We vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verwerken

We vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij we een wettelijke basis hebben om deze te verkrijgen. Wij informeren u over een dergelijke grondslag en over ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw toestemming is vrijwillig en u kunt deze op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen. Gebruik de bovenstaande contactgegevens voor meer informatie.

Als we uw persoonsgegevens voor een ander doel willen gebruiken dan het oorspronkelijke, zullen we u informeren over het nieuwe doel en uw toestemming vragen voordat we met de gegevensverwerking beginnen. Als wij een andere rechtsgrond hebben voor de nieuwe behandeling, laten wij u dat weten.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door zonder uw toestemming

Als we uw persoonsgegevens doorgeven aan partners en acteurs, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, vragen we uw toestemming en informeren we u over waarvoor uw gegevens zullen worden gebruikt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit soort openbaarmaking en u kunt zich ook afmelden voor marketingvragen in het CPR-register.

We vragen uw toestemming niet als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven, bijvoorbeeld als onderdeel van een melding aan een autoriteit.

Wij vragen uw toestemming voordat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan partners in derde landen. Als we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan zakenpartners in derde landen, zijn we ervan overtuigd dat hun niveau van bescherming van persoonlijke gegevens overeenkomt met de vereisten die we in dit beleid hebben uiteengezet onder de toepasselijke wetgeving. Wij stellen onder andere eisen aan de verwerking van gegevens, aan informatiebeveiliging en aan de uitoefening van uw rechten met betrekking tot bijvoorbeeld bezwaar maken tegen uw profilering en het indienen van een klacht bij het Deense bureau voor gegevensbescherming.

Veiligheid

We protect your personal data and have internal rules on information security

Wij beschermen uw persoonsgegevens en hebben interne regels over informatiebeveiliging We hebben interne regels over informatiebeveiliging vastgesteld, die instructies en maatregelen bevatten die uw persoonlijke gegevens beschermen tegen vernietiging, verlies of wijziging, tegen ongeoorloofde openbaarmaking en tegen ongeoorloofde toegang of kennisname ervan. We hebben procedures opgesteld voor het verlenen van toegangsrechten aan onze medewerkers die gevoelige persoonsgegevens en gegevens verwerken die informatie over persoonlijke interesses en gewoonten onthullen. We controleren hun daadwerkelijke toegang door middel van logging en monitoring. Om gegevensverlies te voorkomen, maken we regelmatig een back-up van onze datasets. We beschermen ook de vertrouwelijkheid en authenticiteit van uw gegevens door middel van encryptie.

In het geval van een inbreuk op de beveiliging die voor u een hoog risico op discriminatie, identiteitsdiefstal, financieel verlies, reputatieverlies of ander aanzienlijk ongemak met zich meebrengt, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de inbreuk op de beveiliging en aangifte doen bij de politie.

Gegevensverwerkers

We wisselen gegevens uit met de volgende gegevensverwerkers om ons product aan u te kunnen leveren:

- Google Ireland Limited

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, gebruiken wij Google Analytics om aspecten van het gebruik van de website te meten. Alle gegevens worden geanonimiseerd en zijn op geen enkele manier herleidbaar tot individuele bezoekers van de website. Alle communicatie is versleuteld. U kunt zich hier afmelden voor deze meting: Google Analytics Opt-out.

- Trustpilot

Als je ons toestemming geeft om een ​​follow-up te sturen via Trustpilot, zal Trustpilot je e-mailadres en je bestelnummer verstrekken. Alle communicatie is versleuteld.

- Bambora

Als u betaalt via PayPal, pinpas, ViaBill of MobilePay, wordt uw ordernummer en bedrag naar Bambora gestuurd, die het verdere proces met PayPal, MobilePay, Visa of MasterCard afhandelt. Alle communicatie is versleuteld.

Met al onze gegeven verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin is vastgelegd hoe zij met onze en uw gegevens omgaan..

Als we vinden dat een bepaalde zakenpartner niet genoeg doet om gegevens te verwerken met betrekking tot privacy, zullen we de samenwerking onmiddellijk beëindigen en alle gegevens laten verwijderen.

Gebruik van cookies

Cookies, doel en relevantie

Wij gebruiken cookies om u en uw apparatuur te identificeren, uw gedrag vast te leggen, onze website te optimaliseren, een profiel van u aan te maken, u gerichte, digitale marketing te bieden via onze eigen media en via derde partijen.

Wat zijn cookies?

U kunt hier meer over lezen: Wikipedia: Cookie

Cookies van derden

De website maakt gebruik van trackingprogramma's van oa Google Analytics, Google AdWords en Facebook, die ook cookies plaatsen en zo opgeslagen gegevens over u kunnen opslaan en inzien en met ons kunnen delen en gerichte inhoud kunnen tonen op sociale media zoals. Google en Facebook. Als onderdeel van marketing kan content van sociale media worden gebruikt. Bijv. ingesloten inhoud van Google en Facebook. Als u interageert met deze inhoud van sociale media, wordt uw gedrag gevolgd door derden en de sociale media mogelijk. wijs deze gegevens toe aan uw profiel op sociale media. De behandeling door sociale media valt buiten onze controle en is uitsluitend een relatie tussen u en sociale media.

Opt-out voor cookies

Als u niet wilt dat wij gegevens over u verzamelen en opslaan, kunt u Cookies uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser. De manier hangt af van welke internetbrowser je gebruikt. Leer hoe u Firefox, Google Chrome of Internet Explorer, Windows 7, 8.1, 10 en 11 gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te allen tijde te weten welke gegevens wij over u verwerken, waar deze vandaan komen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook kunt u geïnformeerd worden hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en wie gegevens over u ontvangt, voor zover wij gegevens in Denemarken en in het buitenland doorgeven. Als u daarom verzoekt, kunnen wij u informeren over de gegevens die wij over u verwerken. De toegang kan echter worden beperkt ter wille van de privacybescherming van anderen, tot handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten. U kunt de informatie hier ontvangen door contact met ons op te nemen via [email protected]

- U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren. U dient contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te stellen van de onjuistheden en hoe deze kunnen worden gecorrigeerd. Wanneer u om correctie van uw persoonsgegevens verzoekt, zullen wij controleren of aan de voorwaarden is voldaan en, indien dit het geval is, zo spoedig mogelijk wijzigingen aanbrengen.

- U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen/anonimiseren

- U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te allen tijde te laten verwijderen en anonimiseren voor zover wettelijk toegestaan. Houd er rekening mee dat de wet vereist dat we sommige gegevens maximaal 5 jaar bewaren. Dit is inclusief facturen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen onze openbaarmaking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt de contactgegevens bovenaan gebruiken om bezwaar te maken. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gestaakt. U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u ons ter beschikking heeft gesteld en die wij op basis van uw toestemming over u hebben verkregen van andere actoren. Als wij gegevens over u verwerken in het kader van een overeenkomst waarbij u partij bent, kunt u uw gegevens ook laten toezenden. U heeft ook het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere dienstverlener. Indien u gebruik wilt maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, ontvangt u uw persoonsgegevens van ons in een gangbaar formaat. Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, of bezwaar wilt maken tegen onze gegevensverwerking, zullen wij onderzoeken of dit mogelijk is en u zo spoedig mogelijk en uiterlijk een maand na ontvangst van uw vraag een antwoord geven op uw vraag.

Legale remedie

Als u van mening bent dat we onze verplichtingen niet nakomen, neem dan contact op met onze gegevensbeheerder via [email protected]