Algemene Voorwaarden, Doel en reikwijdte

Deze voorwaarden bevatten de voorwaarden voor de levering van goederen en diensten van Tap Tap Stories. Voor elke aankoop worden de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden aanvaard. Tap Tap Stories behoudt zich het recht voor om de voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving en met ingang van reeds gesloten overeenkomsten te wijzigen.


Informatie over ons

Taptapstories International BV - Kamer van Koophandel Nr. 33278780

Rijnsburgerweg 43

2341AA Oegstgeest

[email protected]


Prijzen en BTW

Prijzen en BTW (9% voor Nederland)


Betaling

Bij Tap Tap Stories kunt u betalen met VISA, VISA Electron, MasterCard, MobilePay, PayPal en Klarna en eventueel andere betaal methodes.

Omdat uw boek speciaal voor u wordt geproduceerd, is het een bestellingsaankoop en behouden wij ons het recht voor om de betaling voor uw bestelling voorafgaand aan verzending in te trekken.

Wij wijzen erop dat aanbiedingen en kortingen niet gecombineerd mogen zijn met bestaande kortingen, afgeprijsde artikelen of prijsacties.


Verzending en levertijd

Alle zendingen worden als pakket verzonden. De geschatte levertijd van het pakket is 14 werkdagen (+1 dag voor niet-overbrugde eilanden). Tijdens bepaalde feestdagen en vakanties moet er rekening worden gehouden met een langere levertijd.


Voor bestellingen met een boek wordt 5,00 EUR in rekening gebracht voor verzending naar een pakketwinkel bij u in de buurt.Als u wilt dat het pakket rechtstreeks naar uw adres wordt verzonden, wordt de verzending gefactureerd met 7,00 EUR.

Let op (!) dat wanneer u ervoor kiest om het pakket rechtstreeks op uw privéadres te laten bezorgen, u ook accepteert dat de vervoerder, op eigen risico, het pakket voor uw voordeur mag plaatsen.


Levering vindt plaats als het product klaar is. Over het algemeen wordt het geproduceerd en verzonden binnen 14 werkdagen nadat de bestelling is voltooid. De klant heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen indien de planning aanzienlijk wordt overschreden. Aanzienlijke vertragingen treden op zijn vroegst op bij een afwijking van meer dan 30 werkdagen van een overeengekomen deadline. Als het schema wordt verstoord door omstandigheden waarvoor Tap Tap Stories niet verantwoordelijk is (inclusief vertragingen of niet-levering van onderaannemers, vertragingen bij de klant en de niet-participatie van de klant), kunnen vertragingen er niet toe leiden dat de klant standaardrechten krijgt, inclusief herroeping.


Anulleringssrecht en herroepingsrecht

Aangezien alle boeken uniek en persoonlijk geproduceerd zijn, vervalt het herroepingsrecht. Daarom is het belangrijk dat u alle gegevens die u tijdens de bestelling hebt ingevuld goed controleert.


Uw bestelling kan niet worden geannuleerd omdat deze speciaal voor u wordt geproduceerd en onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling in productie wordt genomen.


Klachten en gebreken

Tap Tap Stories is niet verantwoordelijk voor fouten die de klant niet per email heeft aangemeld, voordat de bestelling werd geplaatst. Indien de levering ondeugdelijk of gebrekkig blijkt te zijn, is de klant verplicht hierover binnen een redelijke termijn te herclaimen door rechtstreeks contact met ons op te nemen. Tap Tap Stories is gerechtigd te proberen een gebrek te verhelpen indien dit binnen een redelijke termijn kan worden gedaan en Tap Tap Stories naar het oordeel van het gebrek verantwoordelijk kan worden gehouden.


Houdt er rekening mee dat kleuren in het uiteindelijke gedrukte boek kleuren kunnen afwijken zoals ze worden weergegeven door de schermweergave en dat dit niet als een fout wordt beschouwd. En dat huidtinten en haarkleuren, zoals weergegeven in het bestelproces, niet nauwkeurig zijn en kunnen variëren afhankelijk van hoe de personages in de verschillende boeken zijn geïllustreerd.


Daarnaast zijn de regels van de Koopwet op klachten gedurende 2 jaar van toepassing.


Overmacht

Tap Tap Stories is niet verantwoordelijk voor enige niet-nakoming of vertraging in de nakoming van een van onze verplichtingen onder een bestelling veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (overmacht/force majeure).

Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, nalatigheid of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

  • Stakingen, uitsluitingen of andere beroepsmatige acties

  • Burgerlijke onrust, opstand, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog of dreiging van of voorbereiding op oorlog.

  • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemie of andere natuurramp.

  • Onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere vormen van openbaar of particulier vervoer.

  • Onmogelijkheid om openbare of particuliere telecommunicatienetwerken te gebruiken.

Onze diensten onder welke bestelling dan ook worden geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin de overmacht voortduurt. Tap Tap Stories zal zich naar redelijkheid inspannen om het overmachtsincident te beëindigen of een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen uit hoofde van een bestelling ondanks het overmachtsincident kunnen worden uitgevoerd.


Veiligheid

Voor het afhandelen van betalingen maken wij gebruik van Payment Providers zoals: VISA, VISA Electron, MasterCard, MobilePay, PayPal en Klarna. Deze Payment Providers versleutelen al uw kaartgegevens met het zogenaamde SSL-protocol (Secure Socket Layer). Dit betekent dat onbevoegden uw kaartnummer of andere informatie niet kunnen lezen tijdens de transactie met de payment provider. Informatie die op de website van Tap Tap Stories wordt ingediend, wordt uitsluitend opgeslagen om u als klant van dienst te kunnen zijn en uw goederen te kunnen leveren. Bij het betalen en invoeren van kaartgegevens gebeurt dit rechtstreeks via de Payment Provider(s). Daarom zijn uw kaartgegevens 100% beveiligd met Payment Provider(s). Noch Tap Tap Stories, noch anderen hebben toegang.


De Payment Provider garandeert ook het geld van de consument bij online handelen. Als klant ben u beschermd tegen misbruik en heeft u geen eigen risico.


Klachten Support

Vanaf 15 februari 2016 hebben alle EU-consumenten ook een nieuw gemeenschappelijk Europees klachtenportaal, waarmee ze rechtstreeks een klacht kunnen indienen bij bedrijven in andere EU-landen. Het doel van het Europees Klachtenportaal is om het voor zowel consumenten als webwinkels gemakkelijker te maken om grensoverschrijdende klachten af te handelen. Deze optie heeft u natuurlijk ook. De link naar het klachtenportaal vindt u hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


We hopen echter dat u eventuele uitdagingen rechtstreeks met ons aangaat. Het is sneller voor u en we staan klaar om u te helpen.


Aankondigingen en Marketing

Berichten aan ons moeten worden verzonden naar [email protected] . Berichten aan u worden verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven op websites bij het bestellen. Als onderdeel van onze klantenservice sturen we een orderbevestiging en een bevestiging van een verzonden bestelling in verband met een bestelling. Voor wijzigingen in uw bestelling sturen we een vervolgmail.


Intellectueel eigendom

Tap Tap Stories of onze licentiegevers bezitten alle intellectuele eigendomsrechten op de website en alle materialen die op de website zijn geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd en alle rechten dienaangaande zijn voorbehouden.

U kunt voor eigen gebruik een exemplaar afdrukken of uittreksels van pagina's op de website downloaden. U mag geen enkel deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.